Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Неактивно становништво

 

Неактивно становништво чине лица која у референтној седмици нису радила и која током четири седмице (референтна и три претходне) нису предузимала никакве активности у циљу тражења посла као и лица која нису спремна да почну да раде у наредне двије седмице ако би им се посао понудио.

 

Статистичка област:
Радна снага