Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Насељено мјесто

 

Насељено мјесто је дио подручна јединице локалне самоуправе које има изграђене објекте за становање, основну комуналну инфраструктуру и друге објекте неопходне за задовољавање потреба становника настањених на њиховом подручју. Према правном критеријуму, насеља су подијељена у двије групе: градска и остала насеља.

Статистичка област:
Становништво