Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Некњижни фонд библиотеке

 

Некњижни фонд библиотеке обухвата плакате, летке, мапе, слике, музикалије, дјела за слијепе, аудио-визуелни материјал и сл.

Статистичка област:
Култура и умјетност