Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Нестамбене зграде

 

Нестамбене зграде су објекти који немају стамбене површине или је мање од 50% укупне корисне подне површине зграде намијењено за стамбене сврхе.

Статистичка област:
Грађевинарство