Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Највећи или исти проценат пензионисаности домаћинстава

 

Највећи или исти проценат пензионисаности је проценат домаћинстава у којима нити један члан не спада у радну снагу, а пола или више чланова су пензионери.

Статистичка област:
Потрошња домаћинстава