Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Млијечни производи

 

Млијечни производи су прерађени производи који настају прерадом сировог млека или даљом прерадом таквих прерађених производа.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство