Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Међуфазна потрошња

 

Међуфазна потрошња у набавним цијенама ,састоји се од вриједности добара и услуга које се троше као инпути у процесу производње, а чине је трошкови сировина и материјала, трошкови горива и енергије, трошкови услуга и остали трошкови.

Потрошња фиксног капитала није дио међуфазне потрошње, него се обрачунава и исказује као посебна категорија.

 

Статистичка област:
Национални рачуни