Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Млазно гориво керозинског типа

 

Млазно гориво керозинског типа је нафтни дестилат који се користи за авионске турбине. Има исте дестилацијске карактеристике између 150˚C и 300˚C (углавном не преко 250˚C) и тачку паљења као керозин.

Статистичка област:
Енергетика