Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Међународна складишта

 

Међународна складишта обухватају количине испоручене за потребе међународне бродске пловидбе.

Статистичка област:
Енергетика