Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Мелиорација шума

 

Под мелиорацијом шума исказани су радови у деградираним шумама, којима је циљ поправљање упропашћених шума.

Статистичка област:
Шумарство