Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Мобилна мрежа

 

Мобилна мрежа је телекомуникациона мрежа код које је међусобна повезаност неких елемената остварена бежично, те се тиме омогућава успостављање веза и у условима физичког кретања корисника услуга те мреже.

Статистичка област:
Саобраћај и везе