Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Магистрални пут

 

Магистрални пут је међународни и јавни пут који повезује главне градове и важнија привредна подручја.

Статистичка област:
Саобраћај и везе