Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Магистар наука

 

Магистар наука је лице које је завршило постдипломске студије те одбранило магистарску тезу.

Статистичка област:
Образовање