Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Микроформе

 

Микроформе су микрофилмови у ролни, микро-фиш (микрофилмови као дио библиотечке грађе убрајају се у библиотечки материјал).

Статистичка област:
Култура и умјетност