Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Материјална депривација

 

Материјална депривација се мјери кроз непосједовање одређених трајних потрошних добара у домаћинству, користећи индекс простог збира и индекс пондерисан преваленцом. Анализом је обухваћено десет добара: електрични шпорет, фрижидер/замрзивач, машина за веш, опрема за чишћење, аутомобил, телевизор, видео/ДВД, телефон, мобилни телефон и персонални рачунар/штампач.

Статистичка област:
Потрошња домаћинстава