Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Локална јединица

 

Локална јединица је предузеће или дио предузећа (нпр. радионица, фабрика, складиште, канцеларија, продавница) смјештено / смјештен на географски одређеној локацији. На свакој локацији обавља се нека економска дјелатност у којој је запослено једно или више лица (некад само дио радног времена),  која раде за исто предузеће.

Статистичка област:
Структурне пословне статистике