Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Ловачке зграде и објекти

 

Ловачке зграде и објекти обухватају само оне зграде и објекте који су постојали до 31. децембра извјештајне године. Зграде и објекти у изградњи нису исказани.

Статистичка област:
Шумарство