Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Локални пут

 

Локални пут је јавни пут који повезује села и насеља на територији општине или је од значаја за саобраћај на територији општине.

Статистичка област:
Саобраћај и везе