Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Лични и породични архивски фонд

 

Лични и породични архивски фонд  је цјелина архивске грађе која је настала радом личности или породице која је имала значајну друштвену улогу, обухвата и документе правних и физичких лица која су упућена личностима или члановима породице.

Статистичка област:
Култура и умјетност