Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Коефицијент маскулинитета

 

Коефицијент маскулинитета представља број мушкараца у датој популацији на 100 жена.

Статистичка област:
Потрошња домаћинстава