Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Крава

 

Краве су женска приплодна говеда стара двије и више године, које се већ телила. Краве укључује и женке приплодна говеда млађе од 2 године ако су се већ телиле.

Статистичка област:
Пољопривреда и рибарство