Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Корисници стављени у пасиву

 

Стављени у пасиву су лица код којих је третман завршен у току извјештајног периода (завршио школу, запослио се, умро и сл.).

Статистичка област:
Социјална заштита