Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Корисник социјалне заштите

 

Корисником социјалне заштите се сматра свако лице које се налази у стању социјалне потребе и које је у току извјештајне године једном или више пута користило одређене облике и мјере социјалне заштите и услуге социјалног рада. Корисници су разврстани у двије основне узрасне групе - малољетни и пунољетни корисници. У оквиру ових група дате су подгрупе према одређеним категоријама корисника тј. према његовом основном стању социјалне потребе у којој се налази.

Статистичка област:
Социјална заштита