Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Комбиновано одјељење

 

Комбиновано одјељење је одјељење у коме се налазе ученици два или више разреда.

Статистичка област:
Образовање