Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Комунални отпад

 

Комунални отпад подразумијева отпад из домаћинстава, као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинстава.

Статистичка област:
Животна средина