Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Конвенционална архивска грађа

 

Конвенционална архивска грађа су архивски рукописи и штампани материјал.

Статистичка област:
Култура и умјетност