Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Корисник у библиотеци

 

Корисник у библиотеци је лице које за коришћење библиотечког материјала користи просторије библиотеке.

Статистичка област:
Култура и умјетност