Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Издаци за потрошњу домаћинстава

 

Издаци за потрошњу домаћинстава обухватају издатке за робу и услуге купљене или потрошене са циљем задовољавања потреба домаћинстава (стварна куповина производа и услуга). Укључени су и производи из башти домаћинстава или са пољопривредних имања које домаћинства троше за властите потребе (потрошња из властите производње), робе и услуге које даје послодавац у виду плате и импутирана рента за стамбене јединице која представља износ процјењеног трошка за стан који се додаје издацима за становање власницима станова и свим осталим који бесплатно користе нечију стамбену јединицу.

Статистичка област:
Потрошња и услови живота