Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Издаци за коначну потрошњу

 

Издатке за коначну потрошњу чине издаци за стварну личну  потрошњу и колективну потрошњу државе.

 

Статистичка област:
Национални рачуни