Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Импутирана рента

 

Импутирана рента представља услуге коришћења стамбених  објеката настaњених њиховим власницима. Процјенe импутиране ренте  према трошковној  (user-cost) методи су засноване на подацима Анкете о потрошњи домаћинстава из 2004. године.

Статистичка област:
Национални рачуни