Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Inward FATS

 

Inwards FATS подаци показују колико је учешће и колики је утицај страних подружница у домаћој  економији. Страна подружница  је предузеће које је резидент у Републици Српској, али је под контролом стране институционалне јединице. То су предузећа у којима је учешће страног капитала  (једна или више држава) у укупном капиталу 50% и више.

Статистичка област:
Структурне пословне статистике