Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Изван шума

 

У категорију "Изван шума" спадају крш и голети, слатине, пољопривредно земљиште и остало земљиште које се налази изван шуме.

Статистичка област:
Шумарство