Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Индивидуални произвођачи дрвета

 

Под појмом "индивидуални произвођачи дрвета" подразумијевају се грађани који се снабдијевају тзв. малопродајом (продаја дрвета у шуми у дубећем стању) из државних шума, те сјечом дрвета у сопственим приватним шумама. Укључено је и бесправно посјечено дрво.

Статистичка област:
Шумарство