Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Изданачке шуме

 

Изданачке шуме су шуме претежно настале вегетативним начином размножавања.

Статистичка област:
Шумарство