Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Извозне вриједности

 

Извозне вриједности обрачунавају се према FOB паритету (Franco on Board). FOB паритет подразумијева да се фактурна вриједност умањује за транспортне трошкове и друге трошкове од границе Босне и Херцеговине до мјеста испоруке у иностранству, уколико је уговорено да се испорука робе врши у иностранству. Уколико је уговорено да се испорука робе врши у земљи, фактурна вриједност се увећава за трошкове настале од мјеста испоруке до границе Босне и Херцеговине.

Статистичка област:
Спољна трговина