Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Инвентурски парк превозних средстава

 

Инвентурски парк превозних средстава обухвата сва властита вучна и превозна средства осим средстава одређених за обнову и касацију.

Статистичка област:
Саобраћај и везе