Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

ISCED-97

ISCED-97 је Међународна стандардна класификација образовања која се користи у међународној статистици образовања и омогућује упоредивост података како унутар засебних држава, тако и на међународном нивоу.

Образовни програми су класификовани према нивоима и пољима образовања.Нивои (степени) образовања у образовном систему Републике Српске су:

- ISCED 0 Предшколско образовање укључује дјецу предшколског образовања од треће године до поласка у основну школу.

- ISCED 1 Укључује основно образовање ученика у „нижим разредима" од  I-IV разреда до 2003/2004. године, а од 2003/2004. године од I-V разреда.

- ISCED 2 Укључује основно образовање ученика у „вишим разредима" од V-VIII разреда до 2003/2004. године, а од 2003/2004. године од VI-IX разреда.

- ISCED 3 Овај ниво образовања обично започиње по завршетку пуног обавезног образовања. Старосна доб за упис на овај ниво је обично 15 или 16 година. Овај ниво образовања се дијели на двије групе у зависности од трајања школовања као и од могућности директном приступу вишем нивоу образовања.

- ISCED 3А укључује средње школе у четворогодишњем трајању и даје могућност директног приступа наредном вишем нивоу образовања. Овај ниво укључује све средње школе у четворогодишњем трајању као што су: гимназије, умјетничке школе, вјерске школе и стручне техничке школе.

- ISCED 3C обухвата све средње стручне школе чије школовање траје двије или три године. Овај ниво води директно на тржиште рада или на друге програме ISCED 3 нивоа.

- ISCED 5 укључује високо образовање укључујући постдипломски и магистарски студиј.

- ISCED 6 укључује докторе наука. 

Статистичка област:
Образовање