Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Испоручена количина воде

 

Под испорученом количином воде подразумијева се укупна количина прерађене, тј. пречишћене воде у циљу добијања воде за пиће, а која је продана корисницима.

Статистичка област:
Животна средина