Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Инвестициони издаци за истраживање и развој

 

Инвестициони издаци за истраживање и развој обухватају издатке за земљиште и грађевинске објекте; машине и опрему; патенте, лиценце, студије и пројекте; софтвер и хардвер (који подразумијева укупне трошкове везане за набавку рачунара, уређаја, система, компонената и опреме, као и трошкове набавке или развијања софтвера за сопствене потребе); и остале издатке.

Статистичка област:
Наука, технологија и иновације