Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Инвестиције у опрему

 

Инвестиције у опрему обухватају набавку опреме у коју су укључени трошкови монтаже, превоза, осигурања, царине и сл.

Статистичка област:
Инвестиције