Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Инвестиције у грађевинске објекте

 

Инвестиције у грађевинске објекте обухватају стамбену изградњу, осталу високоградњу, нискоградњу и хидроградњу, те вриједност опреме која је уграђена у грађевинске објекте.

Статистичка област:
Инвестиције