Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Инфраструктурна (стамбена) депривација

 

Инфраструктурна (стамбена) депривација се мјери кроз недостатак одређених инфраструктурних садржаја у стамбеној јединици, користећи индекс простог збира и индекс пондерисан преваленцом. Анализом је обухваћен недостатак следећих инфраструктурних садржаја: електрична енергија, текућа вода, топла вода, гријање, јавна канализација, телефонска линија, одвојена кухиња, унутрашње купатило са тоалетом и тоалет.

Статистичка област:
Потрошња и услови живота