Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Анкета о потрошњи домаћинстава - АПД

 

Анкета о потрошњи домаћинстава је статистичко истраживање којим се, од анкетираних домаћинстава, прикупљају подаци о издацима за потрошњу, потрошњи из властите производње, приходима, као и подаци о важнијим показатељима животног стандарда (услови становања, снабдјевеност домаћинстава трајним потрошним добрима, начину загријавања стана, путовањима, односно годишњим одморима) те подаци о основним демографским, економским и социјалним карактеристикама домаћинстава.

Статистичка област:
Потрошња и услови живота