Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Адитиви

 

Адитиви су неугљоводоничне компоненте додате или помијешане са производима како би промијениле карактеристике горива.

Статистичка област:
Енергетика