Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Асиметрична дигитална претплатничка линија (ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line)

 

Асиметрична дигитална претплатничка линија (ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line): Широкопојасна дигитална трансмисиона технологија која користи постојећу телефонску линију и допушта истовремено слање података  и комуникацију гласом.

Статистичка област:
Информационо друштво