Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Архив

 

Архив је установа у којој се трајно чува, стручно обрађује и даје на коришћење архивска грађа.

Статистичка област:
Култура и умјетност