Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Активност (становништво)

 

По овом обиљежју лица су разврстана  на  лица која обављају занимање, лица која не обављају занимање, пензионер/ка, лице које обавља послове у свом домаћинству, ученик или студент, лица са приходима од имовине, остало и непознато. 

Статистичка област:
Становништво