Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Апсолутна линија сиромаштва

 

Апсолутна линија сиромаштва може се дефинисати као потрошња неопходна за задовољење минималних животних потреба становништва, без обзира на вријеме и мјесто у којем живи.Апсолутна линија сиромаштва се израчунава у складу са методом "трошкова основних потреба" и састоји се од:

а) линије хране или линије екстремног сиромаштва (тј. трошкови прехрамбене потрошачке корпе) и

б) одговарајућих издатака за набавку основних непрехрамбених производа.

Статистичка област:
Потрошња и услови живота