Чланци који садрже tag '2016'
Склопљени и разведени бракови у Републици Српској, 2020.
          Мањи број склопљених бракова У 2020. години у Републици Српској склопљенo je 4 168 бракoва, што је у односу на претходну годину за 1 654 брака више

БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2020/2021.
       У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од радне 2016/2017. до радне 2020/2021. године. Подаци су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из области предшколског образовања. више

БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2021.
           Овај билтен је публикација Републичког завода за статистику која на свеобухватан начин приказује статистичке податке о платама, запосленима и незапосленима у Републици Српској.   Подаци су систематизовани у више

страна 1 од 259 сљедећа