Чланци који садрже tag '2016'
Процјене становништва, 2013 - 2019.
            Након објављених резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Републички завод за статистику израдио је процјену броја становника од 2013. до више

БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2019/2020.
        У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о предшколском васпитању и образовању у Републици Српској од школске 2015/2016. до 2019/2020 године.   Подаци  су  резултат  обраде  редовних  годишњих  више

Годишња саопштења истраживање и развој и иновације, 2018. година
            2018.                               више

страна 1 од 258 сљедећа