Чланци који садрже tag '2016'
БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2021.
       У овом Билтену, подаци су обрађени и публиковани према мјесту сталног становања, у складу са дефиницијом међународних препорука. У првом дијелу Билтена налазе се основни подаци и њима одговарајући аналитички показатељи природног кретања становништва за више

Исправка података о вриједности извоза индустријских производа, 2016-2019.
  Приликом обраде и анализе података за 2020. годину, уочена су велика одступања вриједности извоза индустријских производа у области 21 - Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата, у односу на податке публиковане за период од 2016. до 2019. године. више

Полугодишња саопштења рада
        ЗАПОСЛЕНИ                                   више

страна 1 од 265 сљедећа