Процјене становништва, 2013 - 2023.

 

 

 

 

 

 

 

Након објављених резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Републички завод за статистику израдио је процјену броја становника од 2013. до 2016. године. Процјена броја становника за период 2017-2023. године, такође је заснована на резултатима добијеним из Пописа 2013. године.


Процјена броја становника објављује се по појединачним годинама старости, групама старости и полу на територијалном нивоу јединица локалне самоуправе (градова/општина).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ